Tokyo So Sweet หัวใจไกลบ้าน nanaspace

ISBN:

Published:

Paperback

270 pages


Description

Tokyo So Sweet หัวใจไกลบ้าน  by  nanaspace

Tokyo So Sweet หัวใจไกลบ้าน by nanaspace
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 270 pages | ISBN: | 6.12 Mb

“อลิสา” หรือ “มินต” สาวไทยตัวเลกนารักสไตลสาวแดนกิมจิ ไดทุนไปเรียนตอปริญญาโททีประเทศญีปุน ชีวิตทีแสนสงบสุขของเธอ จูๆ กตองมายุงเหยิงเพราะผูชายขีเกกคนหนึง แคการพบกันครังแรกกไมนาประทับใจซะแลว แถมอีตานันดันอยูเซมินารและมหาวิทยาลัยเดียวกับเธอ นันยังไมเทMore“อลิสา” หรือ “มิ้นต์” สาวไทยตัวเล็กน่ารักสไตล์สาวแดนกิมจิ ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น ชีวิตที่แสนสงบสุขของเธอ จู่ๆ ก็ต้องมายุ่งเหยิงเพราะผู้ชายขี้เก๊กคนหนึ่ง แค่การพบกันครั้งแรกก็ไม่น่าประทับใจซะแล้ว แถมอีตานั่นดันอยู่เซมินาร์และมหาวิทยาลัยเดียวกับเธอ นั่นยังไม่เท่าไหร่ ถ้าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ให้เขาคนนั้นมาเป็นผู้ช่วยงานวิทยานิพนธ์ และตรวจเช็คภาษาให้เธอ แม้บุคลิกที่แตกต่างของทั้งสองดูเหมือนไม่น่าจะลงเอยกันได้ แต่ฟ้าก็พาเขาทั้งสองมาพบกัน...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Tokyo So Sweet หัวใจไกลบ้าน":


pup-golub-dobrzyn.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us